DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 13. oktober 2021

Møde 13. oktober 2021

Onsdag den 13.oktober 2021 kl. 16-17.30

Marianne- ordstyrer
Anne- referant

Deltagere: Marianne Hørby, Iben Jønsson, Klaus Johansen, Anne Olin, Katrine Winther, Mikkel Malham , Helene Kvistgaard, Stine Hanghøi Jespersen
Afbud fra Christoph Norden og Steffen Husby

1. Præsentation af den nye bestyrelse for Stine

2. Evaluering af årsmøde
Stine orienterer om evalueringen fra industrien bl.a. at de havde færre besøgende forbi i forrummet end i det store rum med kagebord. De ønsker flere (evt. Kortere) pauser om mandagen, da det ellers ikke giver mening at blive der.

Fortsat et problem at deltagerne ofte siver om mandagen.
Det kan overvejes at den sidste seance skal være både for læger og sygeplejerske.
Det kan overvejes at lave indlæggene korte og præcise og herefter diskussion
Det fungerede ok med online, men det er sværere at styre og at holde tiden. Som udgangspunkt skal det være fremmøde. Det giver ikke helt det samme, når det er virtuelt.

3. Fordeling af arbejdsopgaver:
a. Formand, skal være en der er subspecialiseret og Marianne bliver det det næste år.
b. Næstformand, Katrine
c. Kasserer, Mikkel fortsætter
d. IT ansvarlig primært facebook opdatering med bestyrelsen, Klaus
e. Forskningsansvarlig, hvilket handler om forskningssessionen på DASPGHAN, Mikkel herunder også skal Ph.D.’er ligge på hjemmesiden? Evt også præsentation af phd’er, så hjemmesiden kan bruges til ideer til andre
Mikkel beder alle om at melde ind, hvad der er sket indenfor de sidste 5 år og sende ind til Mikkel
f. Sponsoransvarlig, Anne
g. Patientforeningansvarlig, Anne
h. Yngre daspghan ansvarlig, Mikkel
i. ESPGHAN ansvarlig, Steffen
j. DGS-GAS udvalgsrepræsentant, Mikkel indtil næste møde
k. Allied health ansvarlig, Anne
 
4. Årshjul ved Marianne
Foreningen har penge til at vi laver et forårsmøde.
Skal vi evt. række ud til vores nordiske naboer? Spørger Katrine
Det kan være lidt tungt at arrangere, så ikke i samme år som ESPGHAN, men i 2023 bliver foreslået.
a. MONOTEMATISK MØDE årligt var tænkt til at gå mere i dybden med et emne, hvor årsmødet er mere bredt. Århus-gruppen: Helene, Iben og Klaus laver en kort synopsis (overvejes forskellige kombinationer af autoimmune sygdomme, VEO-IBD) og sender den rundt til bestyrelsen inden de første 2 uger af november.
Udvikle idebank til monotematiske møde, kommer med på næste dagsorden.
b. YNGRE DASPGHAN MØDE, Mikkel, Jens Jacob, Iben Jønsson og Jon. Forventer datoen bliver den 26.4.22
c. Vejlefjord møde, kommer til at være det store emne i december
d. Andre initiativer. Er der nogen der tænker de har en ide? Det kunne være smart at invitere patientforeninger herunder: Crohn-colitis foreningen, cøliakiforeningen, Leverforeneingen og alfa-1-antitrypsinforeningen med til årsmøde

5. ESPGHAN 2022 Budget er der oprettet særskilt konto? Stine siger, at der endnu ikke er lavet en særskilt konto. Så det er en konto, der har sit eget regnskab.
Det er vigtigt at vi gør Stine opmærksom på at der kommer en faktura til Espghan, så Stine nemt kan se, hvor pengene skal trækkes fra.
 
6. Ændring af vedtægter mhp. æres-medlemmer og formandspost? Klaus og Katrine kommer med forslag til evt ændringer med præcise kriterier. Og hvordan undgår vi at vi glemmer nogen æres medlemmer. Vedtægter skal revideres vedr. kriterier for at være formand

7. Udgift ikke dækket af OUH. Marianne har et udlæg til gavekort til Anders, som ikke kan dækkes. Stine undersøger og vender tilbage, hvordan Marianne kan få de 600kr, som hun har lagt ud til gavekort til Anders

8. Evt
Mikkel hjælper med planlægning. Eftermiddagsmøder fra kl. 16-17 besluttes. Et onlinemøde i december. Et fremmøde i slutningen af januar og herefter virtuelt hver måned frem til årsmødet