Om DaSPGHaN

DaSPGHaN er et Dansk Selskab for Pædiatrisk Gastroenterologi, Hepatologi og Ernæring for læger med dansk autorisation og andre med anden sundhedsfaglig uddannelse med interesse for specialet.  
 
Selskabets formål er at fremme uddannelse, forskning og udvikling af basal og anvendt medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, exocrien pancreassygdomme, hepatologi og ernæring hos børn og unge. Selskabet skal øge kendskabet til resultaterne af faglig udvikling og forskning ved at arrangere videnskabelige møder og postgradut undervisning. Selskabet påtager sig rådgivende funktion vedrørende uddannelse og forskning.