Om DaSPGHaN

DaSPGHaN står for Dansk Selskab for Pædiatrisk Gastroenterologi, Hepatologi og Ernæring og er en forening for læger med dansk autorisation og andre med anden sundhedsfaglig uddannelse med interesse for specialet.  
 
Foreningens formål er at fremme uddannelse, forskning og udvikling af basal og anvendt medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, exocrien pancreassygdomme, hepatologi og ernæring hos børn og unge. Foreningen skal øge kendskabet til resultaterne af faglig udvikling og forskning ved at arrangere videnskabelige møder og postgradut undervisning. Foreningen påtager sig rådgivende funktion vedrørende uddannelse og forskning.