DaSPGHaN / Generalforsamling / Referat 2018

Referat 2018

23/9 2018
Hotel Vejle Fjord

Velkomst Kasper Dalby
- Der deltog 37 medlemmer, generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtige.
- Indkaldelsen og forslag til ændringer i vedtægterne var udsendt rettidigt.
 
Formandens beretning v Anders Pærregaard
Formandens beretning var udsendt til medlemmerne inden mødet og vil blive lagt på hjemmesiden.
 
Highlight:
- Vi er et ungt selskab som stadig er ved at tage form, bestyrelsen modtager gerne input fra medlemmerne til aktiviteter.
- Hovedarbejdet det sidste år har været lagt på to nye mødeformer: Mødet for YDaSPGHAN og et monothematisk møde, som i år havde emnet Autoimmun sygdomme i gastrointestinal kanalen , samt årsmødet.
- Verdenskongressen kommer til at fylde en del de næste 2 år (forberedelse fagligt, socialt og logistisk).
- Sekretariatet: vi får vældig god støtte af Stine, det er en stor hjælp. Hjemmesiden fortsat under opbygning.
 
Regnskab
Blev gennemgået af kassér Kasper Dalby.
- Jeg er i tvivl om revisorerne har set regnskabet rettidigt?
- Der er overskud, derfor er dette årsmøde blevet billigere. DaSPGHAN har betalt ca. 500 kr for hver deltager.
- Der har været brugt penge på YDaSPGHAN og monothematisk konference, arrangørende brugte ikke det fulde budget.
- Møder for bestyrelsen i løbet af året bliver afholdt via Skype samt 1-2 møder med fysisk fremmøde, dette nedbringer udgifterne.
- Vedtægtsændringer besluttet:  at bestyrelsens medlemmer vælges fra 2 år til 3 år, for at øge kontinuiteten. Genvalg er uændret muligt 1 gang.
- Line og Iben blev genvalgt.
- Der blev rejst forslag om synlighed for valgperioderne for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvilket vil blive efterkommet