DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 3. april 2017

Møde 3. april 2017

Årsmøde program
Programmet gennemgået og godkendt med enkelte rettelser.
- KD kontakter Sanne Djursfeldt, OUH og AP kontakter Mette Weis, HvH, mhp sygeplejesessionen søndag formiddag
- Der skal annonceres ultimo august om indsendelse af reflukscases til fælles diskussion
- Drinks til generalforsamlingen
- Dans (Lancier?) om aftenen med intern instruktør
- PhD’erne i Forskningssessionen har ikke givet tilsagn (IJ kontakter og melder tilbage til AP og LM)
- Bedste poster belønnes med en gratis deltagelse i et valgfrit kommende DaSPGaN årsmøde (evt 2. præmie afhænger af antal tilmeldte postere)
- Palle Jeppesens titel afklares ved KK
- Steffen får 5-10 min til at reklamere for verdenskongressen 2020
 
Vårmøde
Aflyst. Plan for vårmøde 2018 lægges ved bestyrelsesmødet i september
 
Sponsorer
Kontaktes af AP, når programmet er klart, dvs brevene sendes til Stine (der udsender dem til adresssaterne) inden påske
 
Deltagergebyr
Fastlægges, når sponsortilmeldingerne er afklarede, dvs ultimo maj (KD, AP)
 
Flyer
Udsendes – hvem og hvornår? KD kontakter Stine – udsendes 1/6, når deltagergebyr er fastlagt
 
Ansøgning DMS
Status for ansøgning til udenlandsk foredragsholder ved DMS. (Steffen) AP spørger SH igen
 
Hotel Vejlefjord
Site visit. KD og Rasmus inden sommeren
 
Gratister og rabatter
Nedenstående blev vedtaget
- Udenlandske foredragsholdere: transport og hele opholdet (begge dage, hvis det ønskes). Desuden honorar
- Danske foredragsholdere: transport og samme dags deltagelse (inkl middag søndag, hvis man underviser den dag), ingen honorar
- DASPGHAN bestyrelse (og andre aktive i planlægningen som fx Charlotte Rittig og sygeplejersker, der planlægger og er aktive i org af deres session(er)): transport og deltagelse begge dage, ingen honorar
- Gratister fra diverse afdelinger: afskaffes
- Specielle inviterede foredragsholdere: der kan være tale om brug af ikke-lægefaglige og ikke-akademiske foredragsholdere og her må aftales fra gang til gang
- Det blev diskuteret ved best.mødet SEP2016, at det var i overkanten, at der blev givet friplads til 4 sygeplejersker for en 2 timers sygeplejerske session, mere relevant at fordele nogle fripladser mellem sygeplejersker og YPG. Tages op igen på næste møde.
 
Næste bestyrelsesmøder
- Skypemøde i 1. uge af juni
- Skypemøde i uge 34 (ultimo august)
- Fysisk møde søndag formiddag 24SEP (årsmødet)
 
AP