DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 21. august 2017

Møde 21. august 2017

Skype møde

Tilstede: Anders P. Kasper, Line Karin, Iben, Steffen
Afbud: Marianne

Sekretærfunktion

Stines rolle: DASPGHAN foregår i fritid. Har gjort stor indsats. Fuld enighed om vi gerne vil gerne vil forhandle løn for hun har mulighed for at forsætte. Steffen og Kasper laver oplæg omkring 10.000 om året.

Vedr. DASPGHAN Symposium

Status: 48 deltagere inklusiv os selv. Tilmeldt 11 firmaer.
Sender reminder ud via gamle e-mailliste (Kan Stine gøre det)

Site visit: Hvor vi kan socialisere, op. Kasper besøger i løbet af de næste 14 dage. Ikke mindst med udstillere.

Have aftale om vin og transport. Intercitytog kommer nogenlunde på samme tid fra Nord og Syd.

De der tilmelder sig skal sende bekræftelse, hvis de ønsker transport på et givet tidspunkt.

Udenlandske invited speakers må selvfølgelig tage en taxa til lufthavn.

Vin: Kasper kontakter vinhandler, gratis transport.

Generalforsamling

Sendt indkaldelse. Er der mere der skal på? Den sendes ud i morgen.

Skal vi tilmelde os lægevidenskabelige selskaber? Har vi brug for at være medlem selvstændigt?  Vi frafalder umiddelbart. Kaper vil tale med Daspa. På til næste møde efter DASPGHAN.

Danske forhold omkring reflux skal sendes til - svar inden ugen er omme.

Vedr. forskningssesion: Spørger om de har mulighed for at forskningsårstuderende. Agnete og Josephine fra Kolding

Næste bestyrelsesmøde 1 ½ time før start DASPGHAN Symposium

Kasper skal spørge om der er lokalitet, hvor der kan danses linedance?

Evt: Skal sponsorer stå på hjemmesiden året ud? Ikke muligt