DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 3. april 2024

Møde 3. april 2024

Deltagere: Helene, Bente, Anne, Dennis, Gitte, Katrine
Afbud: Klaus, Christoph

1.Valg af ordstyrer- Anne
2. Valg af referent- Anne
3. Symposium Odense 4.4, er der andre end formanden der deltager? Stine sørger for gave
Nej kun formanden deltager

4. Der er pres på pladserne til industrien/sponsorer- forslag fra formanden om at vente med at invitere patientforeningerne til slut juli
Besluttes at vi afventer med invitationen til patientforeningerne.
Forslag: Invitere patientforeningerne evt til et dagspris 699kr incl mad og så afgrænse tiden for dem fra 9-16 fx. Dette for at få en indtjening fra dem, men uden at de skal have festmiddag og overnatning.
Som midlertidig løsning på nuværende sted.

5. Årsmøde 2025 ved formanden
Årsmødet på Sinatur er meget dyrere end de tidligere, så bestyrelsen beslutter at indhente tilbud fra comwell middelfart, karens mindevej eller Vejle fjord igen, for at have noget at sammenligne med

6. Program gennemgang og chairman funktionen sættes på samt beslutning om søndagens endelige program-
Dennis opdaterer programmet i dropbox og gemme dokument med ny dato.. mandagens program mangler at blive gennemgået samt chairfunktionen mangler

7. Evt, herunder næste møde dato
Katrine kommer til børnedage i Helsingør. Han vil meget gerne komme og holde oplæg
Katrine har korrigeret materiale oversat til dansk. Der er 21 lande, der deltager. Espghan vil gerne at kampagnen udbredes, så Katrine beder om input til hvordan den kan udbredes. Det er sammenarbejde mellem Dasgphan og DPS

Ny møde 16.4 kl 16-17 for at færdiggøre programmet