DaSPGHaN / Referater af bestyrelsesmøder / Møde 23. august 2023

Møde 23. august 2023

Tilstede: Mikkel Malhalm, Jacob, Dennis, Katrine, Bente, Christoph, Klaus, Anne, Stine (i slutningen)

Valg af ordstyrer
– Mikkel Malhalm

Valg af referent
- Helene Kvistgaard

Har bestyrelsen meldt sig til årsmødet og svaret vedr overnatning?
- Alle har meldt tilbage og kommer fra lørdag til mandag. (i flg Stine)

Kontoadgang til at hæve/disponere samt nyt vedr penge fra Espghan 2022 v. Mikkel
- Mikkel, Anne, Stine og revisor har adgang til kontoen. Anne har et Dankort til kontoen.
- Konto er oprettet. Revisor er i gang med at opkræve kontingent. 57 medlemmer.
- Mail om udbetaling af penge fra ESPGHAN fanget i spamfilter. Skulle nu være på vej.
- Børnemavefonden. Stadig lidt uafklaret, hvornår den kan oprettes. Der skal være 1mio.kr. og uvist om hele beløbet er fundet (dvs beløbet fra ESPGHAN indtjening til 1mio.kr.). Børnemavefonden opdatering sættes på som punkt på dagsordenen til generalforsamling mhp opfølgning. Headsup til Steffen.
 
Roll ups v. Jens Jakob
- Ca.400 kr/stk. Der kan bestilles forskellige. Vi skal bestemme design. Jens Jakob arbejder videre med design. Anne prøver at få fat i fil med bedre opløsning til logo.
 
Sygepl. session v. Anne
- Sanne fra OUH har fundet en ung mand, hans bror og mor. 70min?
- Rita socialrådgiver holder båndet oplæg på ca. 20 min.
- Tid til sidst til diskussion af fremtidig sygeplejesession
- Anne er der til sygeplejesessionen.
 
Gaver til oplægsholdere
- Der er lavet DASPGHAN kop og Anne har styr på tilbehøret.
 
Gennemgang af program, er der nogen ændringer?
- Er gennemgået. Meget små ændringer.
 
Stine:
- Vi vil gerne have Stine bestiller tryk af program
- Vi vil gerne have navneskilte
- Ok med evaluering på hjemmeside.
- Øl og vand til generalforsamling
- Let forplejning til bestyrelsesmøde lørdag kl.16 (kaffe/te, vand, frugt/let snack ikke for meget).
- Middag kl. 19
- Ingen deltagerliste (GDPR)
- Stine. er der noget vi skal ændre/klargøre?
- Evt ESPGHAN kontakt
 
Punkter til generalforsamling
- Daspghan økonomi til betaling af foredragsholdere
- Status på børnemavefond inkl økonomi